Conducerea

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea este asigurată de:
 

  • Consiliul de Administraţie
  • Manager
  • Comitetul Director

Consiliul de administratie

În cadrul spitalului funcţionează un Consiliu de Administraţie format din cinci membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare şi funcţionare a spitalului.
Membrii consiliului de administraţie sunt:
– 2 reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Tulcea;
– 2 reprezentanţi numiţi de Consiliul Judeţean Tulcea din care unul să fie economist;
– un reprezentant numit de preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea;
– un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;
– un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat.
Pentru toate funcţiile sunt numiţi şi membrii supleanţi în consiliul de administraţie. Managerul participă la şedinţele Consiliului de Administraţie fără drept de vot. Reprezentanţii nominalizaţi de sindicatele legal constituite în unitate, afiliate federaţiilor sindicale semnatare ale Contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitaţi permanenţi la şedinţele Consiliului de Administraţie.
Membrii Consiliului de Administraţie al spitalului public se numesc prin act administrativ de către Consiliul Judeţean Tulcea, Direcţia de Sănătate Publică Tulcea şi Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea.
Şedinţele Consiliului de Administraţie sunt conduse de un preşedinte de şedinţă, ales cu majoritate simplă din numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni.

Membri CA:
– Bila Florin
– Dumitrache Florea
– Coanda Vasile
– Argetoianu Adriana Elena
– Acsenti Miahela

Membri CA supleanti:
– Petrov Eugenia
– Leonte Mioara
– Mironescu Gina Georgeta

Managerul

Managerul este ordonator de credite, reprezintă spitalul în relaţiile cu terţii şi conduce activitatea Comitetului Director, fiind preşedintele acestuia (art. 182 din Legea 95/2006 şi Ordinul 1384/2010).
Managerul încheie un contract de administrare pe un mandat de 3 ani cu Consiliul Judeţean Tulcea care cuprinde drepturi şi obligaţii ale părţilor precum şi indicatorii de performanţă ai activităţii spitalului.
În exercitarea atribuţiilor sale managerul emite Decizii. În absenţa managerului, Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea este condus de o persoană din cadrul Comitetului Director, desemnată de manager prin decizie scrisă.

Comitetul director

În conformitate cu art. 183 din Legea nr. 95/2006 şi Ordinul MSP nr. 921/2006
funcţionează în următoarea componenţă:

  • Manager
  • Director Medical
  • Director de Îngrijiri
  • Director Administrativ
  • Director Financiar-Contabil

Dr. Nastasescu Tudor-Ion

Manager spital

Dr. Molceanu Elena

Director medical

As. med. Armeanu Lavinia-Madalina

Director de ingrijiri

Ec. Gheba Victoria

Director administrativ

Prin utilizarea www.spitaltulcea.ro va exprimati acordul cu privire la politica noastra de cookie-uri.