Spitalul judetean de urgenta tulcea - Tarife

I. Tarife analize de laborator

II. Examene radiologice

III. Examinari histopatologice

IV. Exaplorari functionale

V. Tarife pentru serviciile efectuate de Cabinetul de Ingrijiri Medicale si Tratament

Nota: * tarifele includ materialele sanitare (seringă, perfuzor, sonda,branulă, pansamente, poliodină, apă oxigenată, romplast,lamă bisturiu).

VI. Tarife de inchiriere minime a spatiilor in functie de destinatie

VII. Tarife servicii medicale

VIII.Tarife pentru eliberarea de copii ale urmatoarelor documente

IX.Tarif inchiriere angiograf Infinix 8000 C

   Tariful nu include: energia electrica aferenta functionarii aparatului, service-ul aparaturii, piesele de schimb, materiale consumabile, taxele si tarifele aferente obtinerii autorizatiei de functionare (CNCAN etc.)

X. Coplata (conform Legii nr.95/2006, HG Nr.140/2018) este de 10 lei/episod de spitalizare continua cronici sau acuti.
XI. Taxa insotitor: 10 lei/zi, pentru persoanele ce insotesc pacientii in varsta de peste 3 ani.

XII. Spitalizarea, la cererea si in masura disponibilitatilor, in salon tip “rezerva” cu un pat este de 100 lei/zi/persoana, iar in salon tip “rezerva” cu doua paturi este de 50 lei/zi/persoana.

XIII. Tarif pentru serviciile medicale prestate pacientilor neasigurati. Costul serviciilor medicale prestate pacientilor neasigurati rezulta din inmultirea indicelui mediu de complexitate al cazului rezolvat (ICM) c tariful pe caz pnderat (TCP. Indicele mediu de complexitate al cazului rezolvat (ICM) este cel care figureaza in programul SIUI al casei Nationale de Sanatate, iar tariful pe caz ponderat (TCP) este prevazut in HG. Nr.140 din 21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019 si ordinul nr. 397 sin 397/27 martie 2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019.

XIV. Tarif pentru verificarea identitatii persoanelor ce nu detin documente de stare civila: 10 Lei

XV Pentru interventii invazive, in functie de complexitate, se va achita costul calculat in conformitate cu prevederile HG. Nr.140 din 21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si Contractul cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemuli de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019 si a Ordinului nr.297 din 27 martie 2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sitemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019.
Tarifele se vor incasa de catre Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea.