Spitalul judetean de urgenta tulcea - Tarife

I. Tarife analize de laborator

II. Examene radiologice

III. Examinări histopatologice

IV. Explorări funcționale

V. Investigații RMN

Investigațiile conțin CD, film și interpretare scrisă.

VI. Tarife de închiriere minime a spațiilor în funcție de destinație

VII. Tarife servicii medicale

VIII.Tarife pentru eliberarea de copii ale urmatoarelor documente

IX.Tarif inchiriere angiograf Infinix 8000 C

* Tariful nu include: energia electrică aferenta funcționării aparatului, service-ul aparaturii, piesele de schimb, materiale consumabile, taxele si tarifele aferente obținerii autorizației de funcționare (CNCAN etc.)

X. Coplata (conform Legii nr. 95/2006, HG nr. 140/2018 modificată cu HG nr. 643/2019) este de 10 lei/episod de spitalizare continuă cronici sau acuți.

XI. Taxa însoțitor: 10 lei/zi, pentru persoanele ce însoțesc pacienții în vârstă de peste 3 ani.

XII. Spitalizarea, la cererea și în măsura disponibilităților, in salon tip “rezervă” cu un pat este de 100 lei/zi/persoană, iar în salon tip “rezerva” cu două paturi este de 50 lei/zi/persoană.

XIII. Tarif pentru servicii medicale prestate pacienților neasigurați. Costul serviciilor medicale prestate pacienților neasigurați rezultă din înmulțirea indicelui mediu de complexitate al cazului rezolvat (ICM) cu tariful pe caz ponderat (TCP). Indicele mediu de complexitate al cazului rezolvat (ICM) este cel care figurează în programul SIUI al casei Naționale de Sănătate, iar tariful pe caz ponderat (TCP) este prevăzut in Ordinul Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Sănătate nr. 397/836/2018, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 modificat cu Ordinul Ministerului Sănătății si Casei Naționale de Sănătate nr. 1321/783/2019.

XIV. Tarif pentru verificarea identității persoanelor ce nu dețin documente de stare civilă: 10 lei.

XV. Pentru intervențiile invazive, în funcție de complexitate, se va achita costul calculat în conformitate cu prevederile Ordului Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Sănătate nr. 397/836/2018, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 privind aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 modificat cu Ordinul Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Sănătate nr. 1321/783/2019.

Tarifele se vor încasa de către Spitalul Județean de Urgență Tulcea.