Carieră

Spitalul Judeţean de Urgentă Tulcea scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, următoarele posturi vacante pentru perioada nedeterminata:

 • 2 posturi medici specialisti,specialitatea boli infectioase;
 • 2 posturi medici specialisti,specialitatea pediatrie;
 • 1 post medici specialisti,specialitatea obstetrica ginecologie;
 • 2 posturi medici specialisti,specialitatea anestezie si terapie intensiva;
 • 3 posturi medici specialisti,specialitatea medicina de urgenta;
 • 1 post medic specialist,specialitatea nefrologie;
 • 1 post medic specialist,specialitatea neurologie;
 • 1 post medic specialist,specialitatea psihiatrie;
 • 2 posturi medici specialisti,specialitatea radiologie si imagistica medicala;
 • 1 post medic specialist,specialitatea pneumologie;
 • 2 posturi medici specialisti,specialitatea medicina interna;
 • 1 post medic specialist,specialitatea neonatologie;
 • 1 post medic specialist/primar,specialitatea chirurgie generala

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 • cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 • copie xerox de pe diploma de licenta si adeverinta de confirmare in gradul profesional;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 a ordinelor menţionate;
 • declaraţia scrisă că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu postul pentru care doreşte să concureze;
 • certificat profesional curent;
 • certificat privind starea de sănătate;
 • copia carnetului de munca sau , dupa caz adeverinta care sa ateste confirmarea si vechimea in specialitate;
 • certificat de membru al Colegiului Medicilor/Biologilor, malpraxis,
 • chitanţă de plată a taxei de concurs;

Prin utilizarea www.spitaltulcea.ro va exprimati acordul cu privire la politica noastra de cookie-uri.