Obligaţiile pacienților / aparținătorilor

Obligațiile pacienților / aparținătorilor pe timpul prezenței în spital:

 1. Pe perioada internării, pacienții trebuie să respecte regulile de acces, de conduită şi disciplină ale spitalului.
 2. Bolnavii internaţi sunt obligaţi să poarte ţinuta regulamentară de spital.
 3. Este interzisă circulaţia bolnavilor în alte secţii decât cele în care sunt internaţi, cu excepţia cazurilor care necesită investigaţii.
 4. Bolnavii internaţi nu pot părăsi unitatea sanitară decât pentru diferite consulturi şi investigaţii prescrise de către medic.
 5. Este interzis consumul de băuturi alcoolice şi fumatul în incinta spitalului.
 6. Bolnavii internaţi sunt obligaţi să foloseasca un limbaj cuviincios şi să respecte personalul medical din secţia unde sunt internaţi şi din spital.
 7. Pacienţii sunt obligaţi să manifeste o atitudine civilizată faţă de ceilalţi pacienţi internaţi.
 8. Respectarea ordinei şi liniştii, păstrarea curăţeniei în saloane, sala de mese, grupuri sanitare, coridoare.
 9. Sa nu produca deteriorarea mobilierului şi bunurilor din dotarea secţiei şi spitalului. În caz contrar vor fi obligaţi la plata contravalorii bunurilor deteriorate.
 10. Bolnavii internaţi sunt obligaţi să respecte regulile de igienă personala.
 11. Să asigure individual paza şi protecţia bunurilor personale de valoare pe care le introduce în spital, pe care nu le-a predat pentru pastrare in cutia de valori a sectiei, asumându-şi întreaga responsabilitate cu privire la acestea.
 12. Pacientul/aparţinătorul are obligaţia de a citi consimţămintele informate aplicate în unitatea sanitara şi de a le semna in cazul in care este de acord.
 13. Să respecte cu stricteţe planul de tratament şi să discute despre orice schimbare pe care o doresc, sau care intervine din cauze externe, cu medicii curanţi sau cu medici din aceeaşi arie de specializare cu cei care au stabilit tratamentul.
 14. Să îşi asume întreaga responsabilitate pentru consecinţele ce apar în cazul refuzului de a urma tratamentul, instrucţiunile şi recomandările personalului medical.
 15. Să informeze personalul medical întocmai şi la timp cu privire la orice manifestare sau reacţie la tratamentul sau medicamentele prescrise.
 16. Să restituie la garderoba spitalului echipamentul de spital primit la internare.
 17. Să achite contravaloarea serviciilor medicale în cazul în care pacientul nu este asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
 18. Sa respecte programul de vizită pentru a nu perturba desfăşurarea activităţii medicale în secţii.
 19. Sa respecte programul de masă și odihnă.
 20. Sa nu efectueze comerţ şi sa nu practice jocuri de noroc.
 21. Sa nu folosască aparate electrocasnice fără avizul personalului din secţii.
 22. Sa nu utilizeze medicamente fără indicația medicului.
 23. Sa respecte regimul alimentar indicat de medic.
 24. Sa nu părăsească incinta spitalului în ţinuta unităţii sanitare.
 25. Sa nu utilizeze stingătoarele şi instalaţiile de oxigen.
 26. Sa nu consume sau depoziteze alimente perisabile din afara spitalului.
 27. Sa nu depoziteze sau să arunce pe geam resturi alimentare sau alte alimente.
 28. Sa nu depoziteze în salon ghivece cu flori, sau flori tăiate păstrate în vase cu apă.
 29. Sa nu folosească ziare pentru a mânca pe ele sau pentru a tapeta noptierele.
 30. Sa atenţioneze personalul de serviciu asupra eventualelor avarii la instalaţiile electrice, sanitare sau de încalzire centrală.
 31. Sa anunţe şi să respecte recomandările personalului de serviciu în caz de început de incendiu.
 32. Sa se informeze de la personal cum se colectează deșeurile menajere și medicale și să colecteze selectiv deșeurile menajere: hârtie, plastic, sticlă – în recipientele puse la dispoziție de către institutie.
 33. Sa evite folosirea abuzivă a telefonului mobil în incinta spitalului, în special în saloane, pentru a nu deranja și perturba linistea pacienților.

Obligațiile pacienților, pe timpul consultului ambulatoriu:

1. Să prezinte medicului curant toate actele necesare si să ia la cunoştinţă de prevederile Regulamentului de ordine interioară al pacientilor, de indicațiile privind tratamentul medical și să semneze Acordul pacientului informat, în caz contrar asumându-si consecinţele.
2. Să respecte regulile de igienă și să trateze cu maximă seriozitate conduita terapeutică.
3. Sa coopereze la tratament și sa informeze medicul / asistenta în legătură cu evoluţia stării de sănătate.
4. Să mențină integritatea bunurilor din patrimoniul ambulatorului şi să folosească cu grijă si corect instalaţiile electrice sau sanitare la dispoziție (în caz contrar, au obligația plății daunelor produse spitalului).
5. Telefonul mobil va fi utilizat numai pe modul „silențios” și se interzice folosirea telefonului mobil în încăperile cu tehnică medicală.
6. Este interzisă cu desăvârșire pe perioada în care se află în perimetrul ambulatorului fotografierea și filmarea cu telefonul mobil sau orice alt aparat special.
7. Să continue efectuarea tratamentului la domiciliu, conform recomandării medicului.
8. Să respecte personalul medical și regulile de ordine interioară ale unității afişate la avizierul ambulatorului.
9. În interiorul și exteriorul clădirii sunt interzise cu desăvârşire: fumatul, consumul de băuturi alcoolice ori substante interzise, jocurile de noroc.
10. Pacienții au obligaţia de a avea o comportare corectă în relaţiile cu celelalte persoane şi cu personalul medico-sanitar, evitând încălcarea disciplinei, tulburarea liniştii şi orice manifestare necuviincioasă sau neadecvată. Nemulţumirile vor fi aduse la cunoştiinţă pe un ton adecvat si imediat ce este posibil medicului (personalului sanitar), care sunt obligaţi să rezolve orice plângere.
11. Pacienții sunt obligaţi să păstreze curăţenia culoarelor şi grupurilor sanitare şi să coopereze cu personalul spitalului pentru efectuarea și menţinerea ordinii.

Obligațiile pacienților/aparținătorilor, pe timpul prezentării la UPU

1. Să prezinte la ghișeul de prezentare toate actele sau datele necesare, să ia la cunoştinţă de prevederile Regulamentul de ordine interioară al pacientilor și să semneze Acordul pacientului informat, în caz contrar asumându-si consecinţele.
2. Să respecte conduita terapeutică și regulile de igienă, cooperarea la tratament și informarea medicului / asistentei în legătură cu orice modificare apărută în evoluţia stării de sănătate .
3. Să respecte integritatea bunurilor din patrimoniul spitalului pe care le folosește pe timpul prezentării şi să folosească cu grijă si corect instalaţiile electrice sau sanitare la dispozitie, sub sanctiunea plății daunelor produse spitalului.
4. Telefonul mobil va fi utilizat numai pe modulul „silențios” și se interzice folosirea telefonului mobil în încăperile cu tehnică medicală.
5. Este interzisă cu desăvârșire pe perioada în care se află in incinta spitalului, in camera de asteptare/triaj/tratament etc, fotografierea și filmarea cu telefonul mobil sau orice alt aparat special.
6. Să continue efectuarea tratamentului la domiciliu ori sa se prezinte la un medic specialist in ambulatoriu, conform recomandării medicului din UPU.
7. Să respecte personalul spitalului și regulile de ordine interioară ale UPU afişate la locuri vizibile.
8. În interiorul și exteriorul clădirii (incinta spitalului) sunt interzise cu desăvârşire: fumatul, consumul de băuturi alcoolice ori substante interzise, jocurile de noroc.
9. Pacienții au obligaţia de a avea o comportare corectă în relaţiile cu celelalte persoane şi cu personalul medico-sanitar, evitând încălcarea disciplinei de spital, tulburarea liniştii şi orice manifestare necuviincioasă sau neadecvată. Nemulţumirile vor fi aduse la cunoştiinţă pe un ton adecvat si imediat ce este posibil medicului sau asistentului din UPU care sunt obligaţi să rezolve orice plângere.
10. Pacienții sunt obligaţi să păstreze curăţenia culoarelor şi grupurilor sanitare şi să coopereze cu personalul spitalului pentru efectuarea și menţinerea curăţeniei.