Obligaţiile pacienților / aparținătorilor

Obligațiile pacienților / aparținătorilor pe timpul prezenței în spital:

1. La internare să prezinte toate actele necesare si să ia la cunoştinţă de prevederile Regulamentului de ordine interioară al pacientilor, de indicațiile privind tratamentul medical și să semneze Acordul pacientului informat, în caz contrar asumându-si consecinţele.
2. Sa informeze medicul curant/asistenta de salon în legătură cu orice modificare apărută în evoluţia stării sale de sănătate.
3. Sa respecte conduita terapeutica și a regulile de igienă.
4. Sa coopereze pentru aplicarea tratamentului, pentru efectuarea investigatiilor etc.
5. Să predea fără întârziere hainele şi încălţămintea la garderoba spitalului. Vor fi păstrate în salon numai articole de lenjerie si de igiena absolut necesare. Depozitarea bagajelor în saloane este interzisă. Bunurile de valoare (bijuterii, sume mari de bani etc) se vor preda asistentului sef de tura pentru a fi depozitate in dulapul cu valori, conform Procedurii stabilite in acest sens.
6. Sa respectea integritatea bunurilor din patrimoniul spitalului, pe care le folosește pe timpul internării, şi sa foloseasca cu grijă si corect instalaţiile electrice sau sanitare, sub sanctiunea plății daunelor produse spitalului.
7. Pe timpul internării, pacienții vor purta ținuta proprie (pijama, capot) sau cea asigurată de spital iar lenjeria de pat utilizată va fi doar cea a spitalului.
8. Telefonul mobil va fi utilizat numai pe modulul „silențios” și se interzice folosirea telefonului mobil în încăperile cu tehnică medicală.
9. Este interzisă cu desăvârșire pe perioada spitalizării fotografierea și filmarea de către pacienți sau aparținători a spațiilor interioare sau exterioare, cu telefonul mobil sau orice alt aparat special.
10. Continuarea efectuării tratamentului la domiciliu (după externare), conform recomandării medicului curant. Să prezinte medicului de familie biletul de ieşire din spital şi scrisoarea medicală primite la externare.
11. Să respecte personalul spitalului și regulile de ordine interioară ale unitatii, afişate la locuri vizibile.
12. Programul de vizită este stabilit și afișat și este în acord cu prevederile cadrului normativ în vigoare și condițiile asigurării unui cât mai eficient control al siguranței mediului spitalicesc. Pe timpul vizitei, vizitatorii vor purta pelerina și încălțările de protecție și nu se vor așeza pe paturile din salon. In situatii deosebite, poate fi impus echipament de protectie suplimentar pentru vizitatori.
13. În incinta spitalului (in cladiri si in curtea interioara) sunt interzise cu desăvârşire: fumatul, consumul de băuturi alcoolice ori substante interzise, jocurile de noroc;
14. Sa respecte programul de servire a mesei afișat la avizierul secției;

Obligațiile pacienților, pe timpul consultului ambulatoriu:

1. Să prezinte medicului curant toate actele necesare si să ia la cunoştinţă de prevederile Regulamentului de ordine interioară al pacientilor, de indicațiile privind tratamentul medical și să semneze Acordul pacientului informat, în caz contrar asumându-si consecinţele.
2. Să respecte regulile de igienă și să trateze cu maximă seriozitate conduita terapeutică.
3. Sa coopereze la tratament și sa informeze medicul / asistenta în legătură cu evoluţia stării de sănătate.
4. Să mențină integritatea bunurilor din patrimoniul ambulatorului şi să folosească cu grijă si corect instalaţiile electrice sau sanitare la dispoziție (în caz contrar, au obligația plății daunelor produse spitalului).
5. Telefonul mobil va fi utilizat numai pe modul „silențios” și se interzice folosirea telefonului mobil în încăperile cu tehnică medicală.
6. Este interzisă cu desăvârșire pe perioada în care se află în perimetrul ambulatorului fotografierea și filmarea cu telefonul mobil sau orice alt aparat special.
7. Să continue efectuarea tratamentului la domiciliu, conform recomandării medicului.
8. Să respecte personalul medical și regulile de ordine interioară ale unității afişate la avizierul ambulatorului.
9. În interiorul și exteriorul clădirii sunt interzise cu desăvârşire: fumatul, consumul de băuturi alcoolice ori substante interzise, jocurile de noroc.
10. Pacienții au obligaţia de a avea o comportare corectă în relaţiile cu celelalte persoane şi cu personalul medico-sanitar, evitând încălcarea disciplinei, tulburarea liniştii şi orice manifestare necuviincioasă sau neadecvată. Nemulţumirile vor fi aduse la cunoştiinţă pe un ton adecvat si imediat ce este posibil medicului (personalului sanitar), care sunt obligaţi să rezolve orice plângere.
11. Pacienții sunt obligaţi să păstreze curăţenia culoarelor şi grupurilor sanitare şi să coopereze cu personalul spitalului pentru efectuarea și menţinerea ordinii.

Obligațiile pacienților/aparținătorilor, pe timpul prezentării la UPU

1. Să prezinte la ghișeul de prezentare toate actele sau datele necesare, să ia la cunoştinţă de prevederile Regulamentul de ordine interioară al pacientilor și să semneze Acordul pacientului informat, în caz contrar asumându-si consecinţele.
2. Să respecte conduita terapeutică și regulile de igienă, cooperarea la tratament și informarea medicului / asistentei în legătură cu orice modificare apărută în evoluţia stării de sănătate .
3. Să respecte integritatea bunurilor din patrimoniul spitalului pe care le folosește pe timpul prezentării şi să folosească cu grijă si corect instalaţiile electrice sau sanitare la dispozitie, sub sanctiunea plății daunelor produse spitalului.
4. Telefonul mobil va fi utilizat numai pe modulul „silențios” și se interzice folosirea telefonului mobil în încăperile cu tehnică medicală.
5. Este interzisă cu desăvârșire pe perioada în care se află in incinta spitalului, in camera de asteptare/triaj/tratament etc, fotografierea și filmarea cu telefonul mobil sau orice alt aparat special.
6. Să continue efectuarea tratamentului la domiciliu ori sa se prezinte la un medic specialist in ambulatoriu, conform recomandării medicului din UPU.
7. Să respecte personalul spitalului și regulile de ordine interioară ale UPU afişate la locuri vizibile.
8. În interiorul și exteriorul clădirii (incinta spitalului) sunt interzise cu desăvârşire: fumatul, consumul de băuturi alcoolice ori substante interzise, jocurile de noroc.
9. Pacienții au obligaţia de a avea o comportare corectă în relaţiile cu celelalte persoane şi cu personalul medico-sanitar, evitând încălcarea disciplinei de spital, tulburarea liniştii şi orice manifestare necuviincioasă sau neadecvată. Nemulţumirile vor fi aduse la cunoştiinţă pe un ton adecvat si imediat ce este posibil medicului sau asistentului din UPU care sunt obligaţi să rezolve orice plângere.
10. Pacienții sunt obligaţi să păstreze curăţenia culoarelor şi grupurilor sanitare şi să coopereze cu personalul spitalului pentru efectuarea și menţinerea curăţeniei.