Servicii medicale oferite

In conditiile in care sunteti asigurat conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, va ofera urmatoarele servicii:

ASISTENTA MEDICALA DE SPECIALITATE IN AMBULATORII CLINICE

-Asiguratii beneficiaza de pachetul de baza de servicii medicale de specialitate in ambulatoriu, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau de alt medic specialist, cu exceptia urgentelor si afectiunilor confirmate;
-Pentru stabilirea diagnosticului, in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al afectiunilor in care au fost epuizate toate celelalte posibilitati de explorare, pot fi recomandate servicii medicale de inalta performanta (CT, RMN, scintigrafie etc.);
-Medicul de specialitate din ambulatoriu recomanda realizarea de investigatii paraclinice si prescrie medicamente cu si fara contributie personala;
-Persoanele care se asigura facultativ beneficiaza de servicii medicale de specialitate in ambulatoriu pentru constatarea situatiei de urgenta si pentru depistarea de boli cu potential endemo-epidemic. Copii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de serviciile medicale incluse in pachetul de baza 

SERVICII MEDICALE PARACLINICE

-Pachetul de baza, acordat persoanelor asigurate, include serviciile spitalicesti pentru patologia care necesita internare (cazuri acute, cazuri cronice, alte situatii justificate) si serviciile spitalicesti care nu necesita internare, prestate in regim de spitalizare de zi;
-Internarea in spital se face pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu (in cazurile de urgenta nu este necesar biletul de trimitere) si a documentului care dovedeste calitatea de asigurat a persoanei;
-Pentru urgente medico-chirurgicale si in cazul bolilor cu potential endemo-epidemic, persoanele care se asigura facultativ beneficiaza de servicii spitalicesti gratuit pana la rezolvarea completa a cazului, iar persoanele neasigurate pana la rezolvarea urgentei.

MEDICAMENTE CU SI FARA CONTRIBUTIE PERSONALA

-Persoanele asigurate beneficiaza de medicamente cu sau fara contributie personala, in tratamentul ambulatoriu, prescrise de catre medicii de familie si de catre medici specialisti;
-La o consultatie, pentru fiecare afectiune, pot fi prescrise 1-3 medicamente (exceptie fac copiii cu varste intre 0-12 luni si bolnavii inclusi in
programele de sanatate, pentru care numarul de medicamente corespunde schemei terapeutice);
-Medicamentele cu si fara contributie personala se prescriu pentru 3-5 zile in afectiuni acute, 8-10 zile in afectiuni subacute, si pana la 30 de zile in afectiuni cronice (si pana la 60 de zile pentru diagnosticul de diabet zaharat);
-Prescriptia medicala pentru afectiunile acute si subacute este valabila 24 de ore in mediul urban;
-Prescriptia medicala care se elibereaza la externarea din spital cuprinde medicatia pentru maxim 30 de zile;
-Asiguratii beneficiaza de medicamente compensate in proportie de 50%, 90% si 100%;
-Se suporta medicamentele fara contributie personala, conform prevederilor legale in vigoare, pentru copii cu varste cuprinse intre 0 -18 ani; tineri intre 18 -26 ani daca sunt elevi, studenti sau ucenici; gravide si lauze; persoane prevazute in legi speciale; persoane diagnosticate cu boli care beneficiaza de gratuitate.

ALTE SERVICII MEDICALE INCLUSE IN ASIGURAREA SOCIALA DE SANATATE

-Servicii medicale de urgenta;
-Servicii medicale de recuperare a sanatatii.

SERVICIILE CARE NU SUNT DECONTATE DIN FOND

Contravaloarea acestora fiind suportata de asigurat, de unitatile care le solicita sau alte surse, dupa caz. Aceste servicii sunt:
a) servicii medicale acordate in caz de boli profesionale, accidente de munca si sportive, asistenta medicala la locul de munca, asistenta medicala a sportivilor;
b) unele servicii medicale de inalta performanta;
d) servicii hoteliere cu grad inalt de confort;
e) corectii estetice efectuate persoanelor cu varsta de peste 18 ani;
f) unele medicamente, materiale sanitare si tipuri de transport;
g) eliberarea actelor medicale solicitate de autoritatile care prin activitatea lor au dreptul sa cunoasca starea de sanatate a asiguratilor;
i) transplantul de organe si tesuturi, cu exceptia cazurilor prevazute in Programul National, aprobat de Agentia Nationala de Transplant si CNAS;
j) asistenta medicala la cerere;
k) contravaloarea unor materiale necesare corectarii vazului si auzului: baterii pentru aparatele auditive, ochelari de vedere;
l) contributia personala din pretul medicamentelor, a unor servicii medicale si a dispozitivelor medicale;
m) serviciile medicale solicitate de asigurat;
n) unele proceduri de recuperare si de fizioterapie;
o) serviciile nemedicale efectuate in unitati medico-sociale;
p) serviciile acordate in cadrul sectiilor/clinicilor de boli profesionale si cabinetelor de medicina a muncii;
q) servicii hoteliere solicitate de pacientii a caror afectiuni se trateaza in spitalizare de zi.

SERVICII AMBULATORIU

AMBULATORIU CARDIOLOGIE

In cadrul Ambulatoriul de Cardiologie sunt acordate următoarele servicii:
-Efectuarea si interpretarea electrocardiogramei (EKG)
-Monitorizarea tensiunii arteriale
-Consultaţie de specialitate (auscultatia pulmonara, a cordului si examinare fizica)
-Intocmirea referatelor medicale necesare comisiilor de expertiza a capacitatii de munca, a referatelor pentru aparate de oxigen
-Recomandări terapeutice
-Eliberează scrisori medicale în urma consultației, concedii medicale, rețete simple, compensate sau gratuite, adeverințe medicale, bilete de trimitere

AMBULATORIU DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE

In cadrul Ambulatoriul de Diabet Zaharat, Nutritie si Boli Metabolice sunt acordate următoarele servicii:
-Luare in evidenta cu intocmire fisa de consultaţie
-Examen clinic + parametrii antropometrici (inaltime, greutate, IMC, talie)
-Examen picior diabetic.
-Educaţie : dieta, tehnica injectării insulinei, automonitorizare, ingrijirea pacientului diabetic, complicaţiile acute, efortul fizic)
-Materiale de educaţie informative audio-video, tipărite.
-Administrare de insulina rapida i.v., i.m. in situaţii de urgenta
-PEV glucoza 10%, zahăr per os in regim de urgenta
-Eliberează scrisori medicale în urma consultației, concedii medicale, rețete simple, compensate sau gratuite, adeverințe medicale, bilete de trimitere

AMBULATORIU MEDICINA INTERNA

In cadrul Ambulatoriul de Medicina Interna sunt acordate următoarele servicii:
-Consult medical acordat de medic primar sau specialist
-Monitorizare T A
-Examinare fizica generala
-Recomandări pentru investigaţii de specialitate (ecografii, radiografii, EKG)
-Recomandare pachet minim de analize de specialitate (HLG, glicemie, ex. urina, uree, creatinina, TGP)
-Consulturi interdisciplinare
-Prescrierea tratamentelor (Rp) ambulatoriu
-Dirijarea in UPU a cazurilor acute, pentru internare
-Programarea cazurilor cronice

AMBULATORIU ENDOCRINOLOGIE

In cadrul Ambulatoriul de Endocrinologie sunt acordate următoarele servicii:
-Consult medical acordat de medic specialist
-Monitorizare TA
-Examinare fizica generala
-Recomandări pentru investigaţii de specialitate (ecogfafii, osteodensitate)
-Recomandare pachet minim de analize de specialitate (Calcemie, Magnezemie, TSH, T4, etc)
-Consulturi interdisciplinare
-Prescrierea tratamentelor (Rp) ambulatoriu
-Programarea cazurilor cronice si a internărilor de zi.
-Eliberează scrisori medicale în urma consultației, concedii medicale, rețete simple, compensate sau gratuite, adeverințe medicale, bilete de trimitere

AMBULATORIU NEUROLOGIE

In cadrul Ambulatoriul de Neurologie sunt acordate următoarele servicii:
-Electroencefalograma (EEG)
-Controlul pacienţilor externaţi la 1 luna din Secţia Neurologie (fara bilet trimitere, cu copie dupa biletul de ieşire din Spital si dovada de asigurat)
-Controlul pacienţilor externaţi din Secţia Neurologie la 3, 6, 9 sau 12 luni dupa caz (cu bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada de asigurat)
-Dispensarizarea pacienţilor cronici cu EPILEPSIE, BOALA PARKINSON, DEMENTA, SCLEROZA MULTIPLA, MIASTENIAGRAVIS. Eliberarea reţetelor gratuite lunar pentru pacienţii, eu aceste afecţiuni la care s-a întocmit fisa de boala cronica (codurile G11, G12,G13,G14,G16)
-Consult neurologic la recomandarea medicului de familie sau a unui alt specialist (cu bilet de trimitere si dovada de asigurat). Consultul este finalizat prin eliberarea reţetei compensate, concediu medical sau bilet de trimitere către alte specialităţi, analize sau investigaţii imagistice (CT sau IRM).
-Consultaţiile neurologice din Ambulatoriu necesita programare prealabila (cu excepţia cazurilor in care este marcat ” Urgenta” pe biletul de trimitere), prioritate sunt categoriile de la pct 1 si 3.
-Eliberează scrisori medicale în urma consultației, concedii medicale, rețete simple, compensate sau gratuite, adeverințe medicale, bilete de trimitere

AMBULATORIU OBSTETRICA-GINECOLOGIE

In cadrul Ambulatoriul de Obstetrica-Ginecologie sunt acordate următoarele servicii:
-Consultatii
-Test Babes-Papanicolau
-Ecografii transvaginale
-Extractive si montare DIU
-Suprimarea firelor de sutura postoperatoriu in baza copiilor biletului de iesire din spital
-Eliberează scrisori medicale în urma consultației, concedii medicale, rețete simple, compensate sau gratuite, adeverințe medicale, bilete de trimitere

AMBULATORIU ONCOLOGIE

In cadrul Ambulatoriul de Oncologie sunt acordate următoarele servicii:
-Consulturi de specialitate si luarea in evidenta a pacientului oncologic (intocmirea fisei onc 1 si ONC 2) si declararea in cadrul Registrului National de
Oncologie in baza documentelor medicale stabilirea conduitei terapeutice
-Eliberarea biletelor de trimitere pentru investigaţii paraclinice de laborator necesare administrării chimioterapiei si/sau evaluării de etapa
-Eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice; biletelor de trimitere pentru investigaţii paraclinice-servicii de inalta performanta
-Eliberarea de reţete din cadrul Programului National de Oncologie P3 si G10
-Planificarea internărilor pentru chimioterapie
-Eliberarea Concediilor Medicale cu cod 14 pentru toti pacienţii oncologici de pe intreg judeţul
-Administrarea de medicamente din cadrul programului P3, cele cu administrare i.m. sau s.c.
-Intocmirea referatelor medicale/adeverinţe medicala necesare comisiilor de expertiza sau ISTH
-Indrumarea pacienţilor către alte servicii in funcţie de complicaţii sau daca completarea diagnosticului oncologic impune
-Intocmirea de referate pentru stome si medicamente cu aprobarea CAS si CNAS

AMBULATORIU ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE

Secţia de Ortopedie-Traumatologie oferă o abordare integrată a nevoilor continue ale pacienţilor, susţinută de cei doi piloni care definesc activitatea noastră: specialişti tineri si profesionalismul desavarsit al acestora.
In acest sens, activitatea ambulatoriului de specialitate cuprinde de la diagnosticarea afecţiunilor cronice ortopedice dar si al celor acute traumatice,
Tratamentul complex al acestora, urmărirea la distanta a pacienţilor si ulterior recuperarea si reintegrarea socio-profesionala a acestora.
Astfel, dintre manoperele efectuate în cadrul serviciului nostrum se remarca:
-imobilizări cu mijloace contentive: orteze mobile sau fixe, feşi elastice sau autoadezive, feşi gipsate sau din răşini sintetice, precum şi îndepărtarea acestora.
-servicii de mică chirurgie ortopedică;
-pansamentul plăgilor postoperatorii;
-extragerea firelor de sutură postoperatorie;
-infiltraţii intraarticulare;
Suntem susţinuţi în acest sens de dotările moderne si de aparatura de ultima generaţie achiziţionată.
Personalul secţiei si implicit cel care deserveşte ambulatorul integrat respectă cele mai înalte standarde profesionale şi etice, siguranţa şi calitatea
actului medical fiind garantate de eforturile noastre permanente de îmbunătăţire a activităţii şi de certificatele prestigioase obţinute de-a lungul anilor ale acestora. 

AMBULATORIU UROLOGIE SI CHIRURGIE

In cadrul Ambulatoriul de Urologie și Chirurgie sunt acordate următoarele servicii:
Urologie
-Consultaţii urologice de specialitate: TR, examen clinic organelor genitale
-Pansamente plăgi
-Suprimare fire
-Instilatii endo-vezicale
-Eliberare: reţete simple/compensate, scrisori medicale, recomandări pentru pungi de ureterostomie, sonde permanente (autosondaj)
-Eliberare concedii medicale
-Controlul pacienților externați din Secția Urologie(fără bilet trimitere, cu copie după biletul de ieșire din Spital și dovada de asigurat)
-Consult urologic la recomandarea medicului de familie sau a unui alt specialist (cu bilet de trimitere si dovada de asigurat). Consultul este finalizat prin concediu medical, bilet de trimitere către alte specialităţi, analize sau investigaţii imagistice (CT sau IRM). De asemenea, este informat medicul de familie prin scrisoare medicală despre diagnostic.
-Consultațiile necesită programare , excepție fac pacienții externați.

Chirurgie
-Tratamentul plagilor, necrozelor
-Scoaterea firelor
-Pansamente plăgi
-Controlul pacienților externați din Secția Chirurgie (fără bilet trimitere, cu copie după biletul de ieșire din Spital și dovada de asigurat)
-Consult chirurgal la recomandarea medicului de familie sau a unui alt specialist (cu bilet de trimitere si dovada de asigurat). Consultul este finalizat prin concediu medical, bilet de trimitere către alte specialităţi, analize sau investigaţii imagistice (CT sau IRM). De asemenea, este informat medicul de familie prin scrisoare medicală despre diagnostic.
-Consultațiile necesită programare , excepție fac pacienții externați.

AMBULATORIU OFTALMOLOGIE

-Examen de fund de ochi
-Determinarea refracției (skiascopie,)
-Pansamentul și controlul clinic începând cu a 3-a prezentare pentru următoarele afecțiuni ale anexelor globului ocular (șalazion, tumori benigne care nu necesită plastii întinse, chist conjunctival, chist al pleoapei, orjelet, flegmon, abces, xantelasme)
-Extracția corpilor străini corneo/conjunctivali
-Biomicroscopia, oftalmoscopia
-Evaluare simț cromatic
-Eliberează scrisori medicale în urma consultației, concedii medicale, rețete simple, compensate sau gratuite, adeverințe medicale, bilete de trimitere