Compartiment De Prevenire A Infectiilor Asociate Asistentei Medicale

LOCAȚIE

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEA
Parter

DATE DE CONTACT

Telefon sectie: 0240/532212 Int. 211

OBIECTIVE GENERALE

CPIAAM prezinta o activitate de coordonare / supraveghere a actiunilor de prevenire si limitare a IAAM sau boala transmisibila in unitate:

I. Depistarea activa sau pasiva a cazurilor de infectie asociata asistentei medicale cu
Identificarea factorilor de risc ce pot sta la baza generarii de cazuri de infectie asociata asistentei medicale.

II. Elaborarea si implementarea la nivelul unitatii:
– Ghidul de Prevenire Infectii Asociate Asistentei Medicale (IAAM) si de izolare a pacientilor
– Planul anual de autocontrol bacteriologic
– Planul anual de gestionare a deseurilor rezultate din activitatea medicala conform Ord. 1226/2012
– Planul de lucru privind curatenia, dezinfectia si sterilizarea conform Ord. 1761/2021, Ord.1461/2022
– Plan Dezinfectie Deratizare Dezinsectie (DDD)

III. Alcatuirea de instructiuni de lucru, proceduri de lucru si a protocoalelor de lucru adaptate si revizuite in permanenta in conformitate cu legislatia in vigoare

Personal

MILITARU LAURENTIA MARIANA
medic primar epidemiologie


VALCOV RODICA CRISTINA
medic specialist infectionist


Asistenti medicali igiena si sanatate publica
DANILA FLORICICA LUMINITA
DINCA SOFIA
MOLDOVEANU ANISOARA
STAVARACHE LILIEANA
MILITARU LAURENTIA MARIANA
medic primar epidemiologie


VALCOV RODICA CRISTINA
medic specialist infectionist


Asistenti medicali igiena si sanatate publica
DANILA FLORICICA LUMINITA
DINCA SOFIA
MOLDOVEANU ANISOARA
STAVARACHE LILIEANA

ACTIVITATI SPECIFICE

1. Intocmeste harta punctelor de risc epidemiologic la nivelul unitatii;
2. Propune si initiaza activitati complementare de prevenire sau de control cu caracter de urgenta, in cazul unor situații de risc sau focar de infectie asociată asistenţei medicale;
3. Elaboreaza, trimestrial si anual, rapoarte de activitate inaintate catre Manager si Consiliul Medical;
4. Organizează şi participă la intalnirile Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
5. Seful CPIAAM participă în calitate de membru la şedinţele Comitetului director al unităţii sanitare şi, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea corespunzatoare a planului anual de prevenire a infecţiilor, echipamente si personal de specialitate;
6. Elaboreaza si supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire si limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară;
7. Colaboreaza cu sectiile in vederea implementarii masurilor de supraveghere si control a infectiilor asociate asistentei medicale si a definitivarii anchetelor epidemiologice;
8. Elaboreaza tematica instructajului anual la personalul medical si auxiliar privind IAAM;
9. Colaboreaza cu laboratorul de microbiologie pentru supravegherea circulatiei microorganismelor patogene de la nivelul sectiilor si compartimentelor;
10. Colaborează cu farmacia spitalului în vederea supravegherii si controlului utilizării antibioticelor la nivelul unității sanitare;
11. Organizeaza, an conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, anual, un studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor nosocomiale si a consumului de antibiotice din spital;

Monitorizarea urmatoarelor activitati:
a) respectarea circuitelor functionale ale pacientilor, vizitatorilor, alimentelor, deseurilor, instrumentarului medical si lenjeriei;
b) insusirea de catre personalul medico- sanitar a procedurilor de lucru (curatare, curatenie, dezinfectie, sterilizare), precum si respectarea lor;
c) verificarea periodica a consemnarilor in graficele de curatenie/dezinfectie de catre sectii/compartimente
d) respectarea masurilor de izolare a pacientilor cu infectii asociate asistentei medicale;
e) depozitarea corespunzatoare a materialelor sanitare si a materialelor de curatenie atat in depozitul central cat si in depozitele existente la nivelul sectiilor/compartimentelor;
f) colectarea, etichetarea, transportul, depozitarea corespunzatoare a deseurilor rezultate din activitatea medicala de la nivelul unitatii cat si corectitudinea completarii evidentei interne;
g) raportarea cazurilor de expunere la produse biologice a personalului medico- sanitar si auxiliar
h) verificarea starii igienico – sanitara de la nivelul unitatii pe fiecare sectie in parte;
i) verificarea utilizarii corespunzatoare de catre personalul medico-sanitar si auxiliar a substantelor dezinfectante in conformitate cu recomandarile producatorului;
j) supravegheaza si controleaza buna functionare a procedurilor de sterilizare și menținere a sterilității pentru instrumentarul și materialele sanitare care sunt supuse sterilizării.

Prin utilizarea www.spitaltulcea.ro va exprimati acordul cu privire la politica noastra de cookie-uri.