ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

Legislatie privind organizarea si functionarea spitalului:

LEGEA 95/14.04.2006 – privind reforma in domeniul sanatatii…
LEGEA 53/24.01.2003 – Codul Muncii…
LEGEA 153/28.06.2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice…
ORDIN 1470/20.10.2011 – pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea personalului contractual din unitatile sanitare publice…
ORDIN 1229/01.08.2011 – privind aprobarea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale…
OUG 144/28.10.2008 – privind exercitarea profesiei de asistent medical si moasa…
ORDIN 1101/30.09.2016 – privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale…
LEGEA 46/21.01.2003 – privind drepturile pacientilor…